Ondersteuning

De meeste leerlingen ontwikkelen zich goed met de basisondersteuning die elke school in het samenwerkingsverband kan bieden.

Als dat nodig is, organiseren scholen extra ondersteuning voor leerlingen. In eerste instantie wordt gekeken of extra ondersteuning in de eigen school mogelijk is. Daarna wordt gekeken of een andere school geschikter is voor de leerling, een specifieke voorziening biedt waar de leerling baat bij heeft, of dat een school voor speciaal onderwijs de ondersteuning kan bieden die nodig is.