Contact

Postadres

Postbus 1558
3800 BN Amersfoort

Telefoon 033-4480304
E-mail: info@swveemland.nl

Route

Bezoekadres Burgemeester de Beaufortweg 16 Leusden

Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders (IPPOO)

Het IPPOO is een gezamenlijk informatiepunt van SWV de Eem (PO) en SWV V(S)O Eemland. Hier kunnen ouders met al hun vragen over passend onderwijs terecht, als deze op school niet voldoende beantwoord kunnen worden. IPPOO is onafhankelijk en objectief. Vragen kunnen eventueel anoniem gesteld worden. Het IPPOO denkt mee door objectieve informatie te geven en kan u in contact brengen met de juiste personen of instanties.

Bereikbaardheid: 033- 30 30 488 of via ippoo@swveemland.nl. Telefonisch spreekuur maandagmiddag en vrijdagochtend of op afspraak (niet tijdens schoolvakanties).

Directeur

Riemer Poortstra

Beleidsmedewerker

Mark van der Plas

Secretariaat

Petra van Effrink
Erika Does

Trajectbegeleider Passend Onderwijs

Amelle Cruijs