Home

Passend onderwijs voor iedere leerling. Dat is het doel van de scholen die samenwerken in Samenwerkingsverband V(S)O Eemland.

De meeste leerlingen ontwikkelen zich goed met het basisaanbod van hun school. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, of hebben baat bij een lesplaats op een school voor speciaal onderwijs. Als dat nodig is, stemmen onderwijs en jeugdzorg hun werk op elkaar af.

Het samenwerkingsverband bestaat uit alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in Amersfoort, Bunschoten, Soest, Baarn, Woudenberg en Leusden.