Onderwijs dat past Doen wat werkt

De meeste leerlingen ontwikkelen zich thuis en school alsof het vanzelf gaat. Maar sommige leerlingen vragen om heel gerichte ondersteuning, waardoor ze beter kunnen leren en zich beter ontwikkelen. In ons samenwerkingsverband  organiseren de scholen voor voortgezet onderwijs in de regio Amersfoort die ondersteuning zo goed mogelijk.

Passend onderwijs door hechte samenwerking

Scholen in onze regio zijn allemaal in staat om goede ondersteuning te bieden aan hun leerlingen. Ze stellen hoge eisen aan zichzelf, leren van elkaar en houden elkaar scherp. De scholen maken steeds meer gebruik van de deskundigheid van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs. Ook zijn er korte lijnen met jeugdhulp en opvoedondersteuning, die gemeenten verzorgen.

Sommige scholen ontwikkelen specialismen voor specifieke groepen leerlingen, zoals hoogbegaafde leerlingen of leerlingen met lichamelijke beperkingen. Scholen bepalen in onderling overleg of zo’n specialisme in de regio wenselijk is.

Ondersteuning op de scholen

Welke ondersteuning biedt een school in onze regio? Op deze website vindt u compacte informatie over alle scholen die deelnemen aan ons samenwerkingsverband. Bovendien vindt u er snelle links naar andere sites, zoals die van de onderwijsinspectie en Scholen op de kaart.

Jeugd en oudersteunpunt JOSEE

Als je in de regio Eemland vastloopt op school of vragen hebt over passend onderwijs, kun je vanaf nu terecht bij een nieuw onafhankelijk steunpunt: JOSEE. Meer informatie is te vinden onder de button Contact.

Jaarverslag 2023

In ons jaarverslag staat welke activiteiten het samenwerkingsverband afgelopen jaar heeft ondernomen en wat daarvan de resultaten zijn. Het complete jaarverslag is hier te downloaden.

Bekijk de ondersteuning op alle scholen

Op deze website hebben we een overzicht gemaakt van de ondersteuningsmogelijkheden van alle scholen. Je vindt er eenvoudig waar scholen staan, welke opleidingen ze bieden en welke ondersteuning de school aan leerlingen biedt.

Alles over ons beleid

In het nieuwe Ondersteuningsplan 2023-2027 staat wat ons samenwerkingsverband doet, hoe we zijn georganiseerd en wat in deze periode de speerpunten zijn van het beleid. Via onderstaande button vindt u een samenvatting van het ondersteuningsplan. Het volledige ondersteuningsplan kunt u hier bekijken 

Samenwerkingsverbanden op de kaart

Op de website samenwerkingsverbandenopdekaart.nl kunt u terecht voor de stand van zaken met betrekking tot passend onderwijs, op landelijk niveau en per samenwerkingsverband. Wilt u inzicht in de behoefte van leerlingen of in de financiën en organisatie van passend onderwijs in Nederland, dan bent u hier aan het juiste adres.