Welke ondersteuning bieden onze scholen?

Alle scholen in ons samenwerkingsverband bieden goede ondersteuning aan hun leerlingen. Voor een deel is die ondersteuning op alle scholen vergelijkbaar, maar daarnaast maken scholen ook hun eigen keuzes. Scholen organiseren de ondersteuning die past bij wat hun leerlingen nodig hebben en die aansluit bij hun onderwijsvisie.

Ondersteuningsmogelijkheden op alle scholen

Voor alle scholen in ons samenwerkingsverband geldt dat zij ondersteuning bieden op de volgende gebieden:

 • Dyslexie en dyscalculie
 • Faalangst
 • Aandachtsstoornissen
 • Oppositioneel gedrag
 • Autistisch gedrag
 • Sociale vaardigheden
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Leren leren en/of huiswerkbegeleiding
 • Taal- en rekenbeleid
 • Aanpassingen voor visueel en auditief beperkte leerlingen.

Specifieke ondersteuningsmogelijkheden per school

Naast de ondersteuning die op alle scholen aanwezig is, kent elke school ook specifieke ondersteuningsmogelijkheden. Wilt u weten welke specifieke ondersteuning scholen bieden? Er zijn twee manieren:

 1. Op de kaart en in de lijst onder aan deze pagina zoekt u een school op basis van een aantal criteria. Per school vindt u een compacte beschrijving van de geboden ondersteuning en links naar meer informatie.
 2. Via de button hieronder downloadt u een volledig overzicht van alle scholen in ons samenwerkingsverband en de specifieke ondersteuning die zij bieden.

 

Naar het voortgezet onderwijs

De overgang van de basisschool naar de brugklas is in de regio Amersfoort goed geregeld. Alle scholen voor voortgezet onderwijs hanteren dezelfde aanmeldprocedure. Meer informatie over die procedure vindt u op de website ‘Van Basis naar Brug’.

 

Naar praktijkonderwijs

Bij aanmelding in praktijkonderwijs gelden andere afspraken. Kijk voor meer info onder ‘Gespecialiseerd onderwijs – praktijkonderwijs’.