19 april 2022

Conferentie Integraal organiseren

Het kon weer en het mocht weer! Elkaar fysiek ontmoeten, recht in de ogen kijken én spreken zonder eerst je handje digitaal op te steken, tijdens de conferentie Intergraal organiseren op 30 maart jl. in het Fletcher Hotel in Amersfoort.

Hoe gaat het nu en straks?

Het feit dat het weer mogelijk was pakte het Samenwerkingsverband V(S)O Eemland met beide handen aan door een conferentie te organiseren met alle direct en indirect betrokken bij het SWV. Want halverwege het huidige Ondersteuningsplan is het noodzakelijk om te toetsen of we de juiste weg bewandelen, of we onze geformuleerde bedoelingen realiseren en wat we vooral niet uit het oog mogen verliezen als we naar de nabije toekomst én het nieuwe Ondersteuningsplan (2023-2027) gaan kijken. Uitgerekend Riemer Poortstra, directeur van het Samenwerkingsverband, moest door omstandigheden via een beeldscherm ‘aanschuiven’ om de inleiding te kunnen verzorgen. Hij benoemde het doel van deze conferentie: Gezamenlijk in beeld brengen wat er is bereikt en wat de stand van zaken is in het samenwerkingsverband en om lijnen uit te zetten voor de komende jaren in aanloop naar een nieuw ondersteuningsplan met 2027 als horizon.

Inspirerende workshops

Na de zeer prikkelende lezing van Bert Wienen was er de mogelijkheid om een aantal inspirerende workshops te volgen die allen in een directe verbinding stonden met de huidige speerpunten van het Ondersteuningsplan maar tevens een brug vormden naar de mogelijk nieuwe stip(-pen) op de horizon.

De goed bezochte meeting bood een scala aan activiteiten die buitengewoon kundig aan elkaar ‘geregen’ werden door Jeroen van Tongeren. Een volledig verslag, met een samenvatting van alle lezingen en workshops van deze conferentie kun je hier vinden.

Downloads presentaties