10 april 2024

Uit de agenda van SWV Eemland

In mei 2024

In gesprek:

  • Het directieberaad (schooldirecties) gaat met elkaar in gesprek over de bevindingen van KBA-Nijmegen dat een (jaarlijks te herhalen) onderzoek binnen het SWV heeft gedaan naar doelmatigheid van passend onderwijs: in hoeverre werken scholen aan de doelen van het SWV en welke doelen voegen zij daaraan toe? Wat levert dat op?
  • Het bestuur (van het SWV) gaat in een dialoogsessie met elkaar in gesprek over het SWV: wat gaat goed, wat kan beter, wat moet beter? Hoe behouden we het goede? En dat tegen de achtergrond van toenemende druk op het vso in de provincie, de onderwijs-zorg-verbinding en het naderende (financiële) “ravijnjaar” 2026 voor gemeenten.

1 juni 2024

  • Doorstart-mijlpaal SWV Eemland: Statutenwijziging met eennieuwe governance-structuur gaat in: het bestuur wordt deelnemersraad, een raad van toezicht treedt aan, de directeur wordt directeur-bestuurder.
  • Mark van der Plas start als directeur-bestuurder, Riemer Poortstra treedt terug als directeur en blijft nog twee maanden intern adviseur. Leanne Bouwman start bij het SWV als onderwijs-zorg-regisseur en gedragswetenschapper.

18 juni 2024

  • Hello, Goodbye. In het Leerhotel 15-18 uur, inloop vanaf 14.30. Met alle betrokkenen in en bij het samenwerkingsverband een ontmoetingsbijeenkomst: elkaar spreken, zien en horen. Met een keynote van Patrick van Veen (Apemanagement, gedragsbioloog). En met muziek. Voor ondersteuningscoördinatoren, orthopedagogen, begeleiders, onderwijs-zorg-regisseurs, netwerken-SWV (collectieve ambitie, HB, brugfunctionarissen), school-ondersteuningsteams, AOJ-teams, schooldirecties, bestuurders, gemeenten-jeugd/onderwijs-domein, OPR, RvT, TLV-commissie, Ondersteuningsplatform, SWV’s-PO en -VO uit de regio, partners uit provincie, Sectorraad swv vo en alle andere niet genoemde ondersteunings-betrokkenen, stakeholders en relaties.
  • Afscheid Riemer Poortstra vanwege pensionering. Begonnen als coördinator van SWV VO Eemland in 2002, mede-projectleider in 2009 van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland, directeur van SWV V(S)O Eemland in 2014. Mede-oprichter van Platform SWV VO en de latere Sectorraad swv vo.
  • Memorabel. 2024: 10 jaar passend onderwijs in Nederland, 15 jaar passend onderwijs in Eemland, 25 jaar samenwerkingsverband VO Eemland.