15 november 2023

Uit de agenda, in het nieuws:

Onlangs is een regionale raadsinformatie-avond georganiseerd door onderwijs- en jeugd-partijen van de zes gemeenten en vier samenwerkingsverbanden in de regio Eemland. Op het Vathorstcollege kwamen uit de gemeenteraden zo’n tachtig deelnemers bijeen om geïnformeerd te worden door een aantal OOGO-vertegenwoordigers en jeugdzorg-aanbieders uit de gemeenten en samenwerkingsverbanden. De reacties waren enthousiast: wat wordt er (al) veel gedaan!

Het was ook een mooie gelegenheid om een mijlpaal te belichten: het verschijnen van een privacy-convenant waarin allerlei casuïstiek-overleggen en professionele contacten van onderwijs- en jeugdzorgpartijen een onderlegger hebben gekregen om gegevens uit te kunnen wisselen. Het convenant is voorzien van maar liefst vijftien pagina’s met handtekeningen van besturen en partijen in het onderwijs- en jeugddomein: Zo weinig mogelijk thuiszitters – Bureau Regio Amersfoort