Waldheim-mavo

De Waldheim-mavo is een kleinschalige, christelijke school voor vmbo-tl (403 leerlingen, 40 personeelsleden) met veel oog voor onderlinge relaties. Door de kleinschaligheid van de school is er een hoge mate van betrokkenheid en dit bevordert het gevoel van veiligheid.

De school wil het onderwijs niet alleen leerzaam, maar ook vormend laten zijn. Er bestaat daarom ook in alle vier de leerjaren een sport en theaterklas. Ook hebben wij een business en scienceklas om leerlingen die een ondernemende of onderzoekende stijl hebben extra uit te dagen. Sfeer, cultuur en identiteit zijn bepalend voor de scholing en vormen het fundament.

We gaan uit van een geïntegreerde leerlingbegeleiding waarbij we onderscheid maken tussen begeleiding bij het leerproces en begeleiding bij de sociale en emotionele vorming van de leerling. Bovendien willen we de leerling begeleiden bij het maken van de keuzes die voor zijn/haar schoolloopbaan en verdere leven van belang zijn. Het zwaartepunt van onze leerlingbegeleiding ligt in de brugklas, maar ook in de hogere leerjaren is er veel aandacht voor de individuele leerling.

Waldheim-mavo

Torenlaan 81
3742 CS Baarn

E-mail: mail@waldheim.nl
Telefoon: 035-542 97 43
Website: Bezoek website

Bestuur

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Baarn/Soest

Schoolsoorten

mavo

Denominatie

Protestants-christelijk

Ondersteuningsaanbod

De school biedt specifieke begeleiding en een gestructureerde leeromgeving voor leerlingen met aandachtsstoornissen of ASS. De school zet in op begeleiding van taal, dyslexie, lezen en taalontwikkelingsstoornissen.

Veilige omgeving

Uit onderzoeken blijkt dat alle betrokkenen de school als veilig ervaren. Er is een vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders; de school hanteert protocollen. Er is specifieke begeleiding voor de groepsvorming in de brugklas. Er is een Dojo, een rustige ruimte waar leerlingen een time-out kunnen nemen.

Structuur

De school biedt onderwijsondersteuning aan de hand van duidelijk omschreven interventies, met het oog op meetbare doelen. De school evalueert deze doelen en stelt de interventies op afgesproken momenten waar nodig bij. De onderwijsondersteuning wordt geboden vanuit onderscheiden taken en rollen. De mentor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. De zorgcoördinator coördineert de interne en externe inzet van specialisten.

Kwaliteitszorg

De effectiviteit van de ondersteuning wordt voor iedere leerling bijgehouden. De zorgcoördinator houdt hierover het overzicht.