PRO33college

Bij ons op school is iedereen een VIP! In de lessen doen we wat voor jou werkt. Als het nodig is, gaan we op zoek naar jouw ‘aan’ knop. Waar word jij nieuwsgierig van? Wat wil je leren? Wat geeft je zelfvertrouwen? Het zijn allemaal vragen die je helpen te ontdekken wat jouw motivatie is om te leren en groeien.

We vinden het belangrijk dat je je thuisvoelt op school. Iedereen is anders en we respecteren elkaar. Ons team heeft veel tijd en aandacht voor alle leerlingen. Van jou vragen we dat je je best doet. Samen met de andere leerlingen, de docenten, het hele team en de (stage)bedrijven werken we eraan om mooie dingen te leren en te bereiken.

De juiste ondersteuning en begeleiding voor de leerling is waar het om gaat op PRO33college. Onderwijs en ondersteuning liggen direct in elkaars verlengde. Voor elke leerling wordt daarvoor een persoonlijk plan gemaakt.

PRO33college is een samenwerkingsschool van Accent Amersfoort en het Trivium College. 

PRO33college

Wiekslag 50
3815 GS Amersfoort

E-mail: info@pro33college.nl
Telefoon: 033 - 47 22 165 of 033 - 44 50 333
Website: Bezoek website

Bestuur

Meerwegen Scholengroep en Stichting Onderwijsgroep Amersfoort

Schoolsoorten

praktijkonderwijs

Denominatie

Protestants-christelijk en Openbaar

Ondersteuningsaanbod

Voor iedere leerling wordt een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Er is specifieke ondersteuning voor leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Er wordt gewerkt met BAAZ, een programma voor gedragsregulatie. Er zijn weerbaarheidstrainingen voor de ontwikkeling van seksualiteit en relatievorming. Er is kennis en ervaring op het gebied van Nederlands als tweede taal en van culturele  diversiteit.

Veilige omgeving

De school werkt oplossingsgericht aan een veilig pedagogische klimaat en betrekt ouders daarbij. Er zijn protocollen voor specifieke situaties. Uit onderzoeken blijkt dat alle betrokkenen de school veilig vinden.

Structuur

Er is een duidelijke structuur waarin een groot aantal interne en externe deskundigen betrokken kunnen worden, als dat nodig is. Voor leerlingen en ouders is de mentor het aanspreekpunt.

Kwaliteitszorg

Het aanbod van de school wordt jaarlijks geëvalueerd, onder andere door de werkgroepen Ondersteuning en Sociaal Pedagogische Veiligheid.