J.H. Donnerschool, locatie De Glind

Op de J.H. Donnerschool kunnen leerlingen van 4 tot 18 jaar onderwijs volgen op het vmbo. De leerlingen op onze school komen in het regulier onderwijs niet tot hun recht. Ze hebben een andere aanpak of omgeving nodig. Bij ons op school laten we alle leerlingen zo goed mogelijk tot ontwikkeling komen, door maximaal aan te sluiten bij hun sociaal-emotionele behoeften en onderwijsbehoeften.

We denken in mogelijkheden en halen het maximale uit alle leerlingen.  De J.H. Donnerschool biedt reguliere lesstof met speciale aandacht voor elke leerling. Leerlingen kunnen doorstromen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Voor iedere leerling is er een passend uitstroomperspectief.

Onze missie: de J.H. Donnerschool is een speciale school die leerlingen helpt te  ontdekken wie ze zijn, welke talenten ze bezitten, wat ze nodig hebben en wie ze kunnen worden. Je leert je eigen keuzes te maken en samen met onze deskundige leraren bouw je aan een stabiele en betrouwbare toekomst, waarin je je zelfstandig kan redden. We ontdekken samen welk talent je bezit en speciaal voor jou werken we aan je mogelijkheden.

Op de J.H. Donnerschool locatie De Glind zijn de afdelingen speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs gevestigd. Wij werken daar met een onderbouw en een bovenbouw. In de onderbouw vindt de basisvorming plaats. In de bovenbouw staat de beroepskeuze centraal en worden de leerlingen voorbereid op de doorstroming naar het mbo.

Wij volgen de methodes en de exameneisen van De Meerwaarde in Barneveld. Leerlingen krijgen na het afronden van de school dan ook een diploma van De Meerwaarde. Voor sommige leerlingen kan een speciaal leerprogramma noodzakelijk zijn. Dit wordt in overleg met de ouders/verzorgers aangeboden.

J.H. Donnerschool, locatie De Glind

Schoonderbekerweg 45
3794 NA De Glind

E-mail:
Telefoon: 0342 - 452 044
Website: Bezoek website

Bestuur

Stichting J.H. Donnerschool

Schoolsoorten

(v)so

Denominatie

Protestants-christelijk

Ondersteuningsaanbod

Er is een vaste mentor die gehele dag bij de leerlingen aanwezig is (ook pauzes en bij vakdocenten). Daarnaast is er ondersteuning van orthopedagoog, maatschappelijk werker en intern begeleider. Op maat is ondersteuning mogelijk of aanpassing van het programma.