Corderius College

Het Corderius College is een school waar niet alleen onderwijs van hoge kwaliteit wordt gegeven, maar waar ook sprake is van ‘Ruimte voor talent’ en ‘Ondersteuning op maat’.

Het eerste realiseert de school door het aanbieden van extra vakken en modules aan leerlingen die méér willen en kunnen. Het tweede kan het Corderius College bieden door de inzet van een gekwalificeerd ondersteuningsteam (RT-specialist, orthopedagogen, schoolpsycholoog).

Het Corderius College vindt het erg belangrijk dat leerlingen ook worden gevormd tot zelfbewuste, verantwoordelijke, jonge burgers. Dat doen ze als school niet alleen en niet kleurloos. Samen met de ouders bewandelt het Corderius College wegen die leerlingen verder brengen. Geïnspireerd door de Bijbel en vanuit een positief pedagogisch klimaat (PBS) proberen wij leerlingen kennis te laten maken met een andere dimensie in hun leven. De woorden “Betrokken”, “Verantwoordelijk” en “Veilig” boven onze voordeur zijn daarin leidend.

Het Corderius College biedt specifieke ondersteuning voor leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarmee is intensieve ondersteuning mogelijk van leerlingen in de brugklas, zodat zij een goed begeleide overstap kunnen maken naar het voortgezet onderwijs.

Corderius College

De Ganskuijl 105
3817 EZ Amersfoort

E-mail: corderius@corderius.nl
Telefoon: 033 - 247 30 60
Website: Bezoek website

Bestuur

Meerwegen Scholengroep

Schoolsoorten

mavo, havo, vwo

Denominatie

Protestants-christelijk

Ondersteuningsaanbod

De ondersteuning op het Corderius heeft drie belangrijk pijlers:

  • Positive Behaviour Support voor het begeleiden van positief, gewenst gedrag.
  • Handelings Gericht Werken voor het bieden van oplossingsgerichte hulp en begeleiding.
  • 21e -eeuwse vaardigheden, zoals kritisch, creatief en probleemoplossend denken, samenwerkend leren, zelfregulering.

Veilige omgeving

Het programma voor positief gedrag is een belangrijk pijler onder het veilig klimaat op school.

Structuur

De school kent een zorgvuldig aannamebeleid. Er wordt groot belang aan gehecht dat de school een goede begeleiding kan bieden voor de leerling.

De structuur kenmerkt zich door de fasering waarin een ondersteuningsvraag wordt behandeld. Bovendien zijn taken en rollen van docenten, mentoren, coördinatoren, ondersteuningsteam en externe specialisten duidelijk omschreven en gescheiden. Uitgangspunt van de structuur op het Corderius College is de mentor als spil van de geboden ondersteuning.

Kwaliteitszorg

Het ondersteuningsprofiel wordt jaarlijks geactualiseerd. De school richt haar ontwikkeling in volgens een jaarlijkse cyclus van Plan-Do-Check-Act.