Berg en Bosch Onderwijs

Berg en Bosch Onderwijs is gespecialiseerd in onderwijs aan leerlingen met een vorm van autisme en heeft vestigingen in Houten en Bilthoven. Op beide locaties zijn afdelingen speciaal onderwijs, de Berg en Bosch School, en voortgezet speciaal onderwijs, het Berg en Bosch College, gevestigd.

De leerlingen hebben talenten en mogelijkheden en wij willen hen stimuleren en motiveren om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs in de groepen wordt zoveel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en de behoeften van iedere leerling. Berg en Bosch onderwijs vraagt zich bij elke leerling af: wat heeft hij/zij nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen? Onze missie is leerlingen te leren hoe zij na hun schooltijd zelfstandig kunnen functioneren in de samenleving. 

Het basisleerklimaat is gebaseerd op de volgende vier pijlers:

1. Voorspelbaarheid in ruimte. De leerling heeft behoefte aan een voorspelbare en duidelijke schoolomgeving. Dit zorgt voor zo min mogelijk afleidende prikkels en brengt orde en overzicht in de chaos die leerlingen ervaren. Dit betekent onder meer dat de school nastreeft een zo overzichtelijk mogelijke omgeving te creƫren met een neutrale uitstraling, zowel op school- als op klassenniveau.

2. Voorspelbaarheid in tijd. De leerling heeft behoefte aan tijd om te schakelen tussen veranderingen en heeft behoefte aan zo min mogelijk schakelmomenten. Door tijd voor leerlingen met een vorm van autisme visueel en concreet te maken krijgen zij hier meer vat op.

3. Voorspelbaarheid in activiteit. De leerling heeft behoefte aan duidelijkheid over wat hij moet doen in de les. De leerling heeft behoefte aan haalbare doelen en didactiek aangepast op zijn informatieverwerkingsproblematiek. De leerling heeft behoefte aan een eenduidige manier van lesgeven.

4. Voorspelbaarheid in interactie. De leerling heeft behoefte aan voorspelbaarheid in interactie door middel van het vereenvoudigen, concretiseren en reduceren van taal en sociale prikkels.

Om een leerling in te schrijven is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig.

Berg en Bosch Onderwijs

Prof. Bronkhorstlaan 22
3723 MB Bilthoven

E-mail: info@bbonderwijs.nl
Telefoon: 030 - 228 76 20
Website: Bezoek website

Bestuur

Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs

Schoolsoorten

(v)so

Denominatie

Algemeen bijzonder

Ondersteuningsaanbod

Voor iedere leerling wordt een individueel plan opgesteld. De commissie van begeleiding, waarin een orthopedagoog vertegenwoordigd is, stelt vast welk onderwijs en welke ondersteuning passend is. Op maat zijn extra begeleiding, aanpassingen of onderzoeken mogelijk.

Er is een time-out.