Axia College, locatie onderbouw

Het Axia College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Amersfoort en bestaat uit drie locaties. Een locatie vmbo-basis/kader, een locatie onderbouw mavo, havo en vwo en een locatie voor bovenbouw mavo, havo en vwo.

De school is weliswaar gehuisvest in drie gebouwen, maar daar waar kan wordt er samengewerkt en één beleid gevoerd. Zo is de pedagogische en didactische aanpak op alle drie de afdelingen grotendeels hetzelfde. Er zijn doorlopende leerlijnen over de verschillende jaarlagen en er is een specifieke rol voor de mentor. Dat kan een (vak) docent/mentor, een AVO-docent/mentor of een pedagogische mentor zijn. Zij zijn het eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de dagelijkse begeleiding van de leerlingen.

Schoolbreed wordt de werkwijze van de Positive Behavior Support (PBS) gevolgd. Deze aanpak richt zich op het versterken van gewenst gedrag. Docenten en andere medewerkers van de school weten dat een positieve benadering, waarbij vooral wordt gelet op wat wél goed gaat, stimulerend werkt en de leerling het gevoel geeft dat hij/zij ertoe doet.

Deze afdeling van het Axia College heeft alleen onderbouwgroepen (klas 1 en 2). De bovenbouw van de school vind je aan de Liendertseweg in Amersfoort.

Axia College, locatie onderbouw

Utrechtseweg 266
3818 EW Amersfoort

E-mail: onderbouw@axiacollege.nl
Telefoon: 033 – 489 20 20
Website: Bezoek website

Bestuur

Onderwijsgroep Amersfoort

Schoolsoorten

vso: vmbo-(g)t, havo, vwo

Denominatie

Openbaar

Ondersteuningsaanbod

Het onderwijs is zo speciaal als nodig. Voor elke leerling wordt een individueel plan opgesteld, waarin het onderwijsniveau en de benodigde ondersteuning wordt aangegeven. Een orthopedagoog en psycholoog maken deel uit van het team.

Veiligheid is belangrijk. Er zijn duidelijke regels voor omgangsvormen en fysieke interventies. Er is toezicht op de leerlingen in en rond het gebouw.

Voor inschrijving op het Axia college is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband nodig. De mentor is aanspreekpunt voor leerlingen en ouders.