22 februari 2023

JOSEE: Jeugd- en oudersteunpunt Eemland

Op 31 januari is JOSEE gelanceerd, de site van het Jeugd en OuderSteunpunt Eemland. De beide samenwerkingsverbanden voor PO en VO hebben daarmee invulling gegeven aan één van de verbetermaatregelen passend onderwijs, die in 2020 zijn vastgesteld. Bedoeling is dat ouders en jongeren terecht kunnen bij een onafhankelijk steunpunt passend onderwijs voor informatie, steun en input voor beter beleid. Niet alleen de site wil daarin voorzien, er is ook fysieke bezetting van het steunpunt door Anne Romkes en Jannie Wouters, met wie je kunt spreken.

Op 31 januari was de opening en lancering van de site uitgevoerd in Leusden bij de samenwerkingsverbanden. De wethouder jeugd en onderwijs van Leusden, een jongere van een leerlingenraad en een ouder van een ondersteuningsplanraad toverden de site tevoorschijn. Deze site is ontworpen in een aantal sessies met professionals, ouders en jongeren.
Samenwerkingsverband De Eem voor PO had al een voorloper van het steunpunt: IPPOO, InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders. Samenwerkingsverband Eemland voor VO is daar in 2021 bij aangehaakt en samen hebben zij JOSEE tot stand gebracht.
In het VO kunnen ouders en jongeren voor veel zaken die met passend onderwijs te maken hebben terecht op de school. Lukt dat niet goed, levert het te weinig op, weet men het daar niet, wil iemand een second opinion of wil iemand onafhankelijk geholpen worden, dan is daarvoor nu JOSEE. Dat lost niet alles op, maar het heeft een landelijke informatieset op de site, aangevuld met regionale informatie en kan wegwijs maken en waar mogelijk een luisterend oor en helpende hand bieden.
Het steunpunt is er in het kader van passend onderwijs. Dat betekent dat het vooral gaat over passende ondersteuning als leren en ontwikkelen niet vanzelf gaat.
Het steunpunt moet er ook aan bijdragen dat de samenwerkingsverbanden hun werk goed kunnen doen: is er voldoende aanbod voor allerlei “ondersteuningsbehoeften”? Samen met scholen en gemeenten, met ouders en jongeren, moet die vraag regelmatig beantwoord worden. JOSEE moet daaraan bijdragen. Neem vooral een kijkje: www.JOSEE.NU