18 oktober 2022

Hier staan wij voor!

Waldheim-mavo

 
Een nieuw rubriek in onze nieuwsbrief: Waar staan onze scholen voor? Met steeds 5 vragen krijgt iedere keer een andere school de gelegenheid om antwoord te geven. Zo krijgen we een mooi beeld van de vele vormen van ondersteuning in onze scholen. Martine Meijer van Waldheim-mavo bijt het spits af…

1. Kun je je even voorstellen en in het kort de Waldheim-mavo beschrijven?

Mijn naam is Martine Meijer en ik werk al 20 jaar op de Waldheim-mavo als docent Frans, rt-er en sinds 2015 als zorgcoördinator. De Waldheim-mavo is een open christelijke vmbo-tl school. We hebben ca. 440 leerlingen en ca. 45 personeelsleden. We bieden regulier onderwijs en leerlingen kunnen vanaf klas 1 ook kiezen voor een talentklas of een reguliere klas. De talentklas wordt in vier thema’s aangeboden: de sportklas, de theaterklas, de scienceklas en de businessklas.

2. Welk onderdeel van jullie ondersteuningsaanbod laten jullie met trots zien bij een Collegiale Visitatie?

Wij zien het als onze opdracht om uitdagend onderwijs te bieden. Onderwijs dat leerlingen voorbereidt op het verder leren, op het volwassen leven als maatschappelijk betrokken mensen en daarnaast ook op het halen van een diploma. Inclusiviteit, zelfstandigheid, samenwerken en zelfontplooiing zijn onze leidende begrippen.

Leerlingen leren hier respectvol om te gaan met anderen, na te denken, verschillende perspectieven te zien en vragen te stellen. Inclusiviteit betekent dat het veilig is voor iedereen, daar hoort bij dat leerlingen weerbaar worden en dat vrijheid stopt waar je de ander kwetst.

3. Hoe ziet de ondersteuningsstructuur op school er uit en met de ketenpartners? Neem ons een dag mee als ondersteuningscoördinator op de Waldheim-mavo.

De Waldheim-mavo is een kleine school met een relatief grote populatie leerlingen met een grotere zorgvraag. Het feit dat het VSO op afstand zit, heeft er mede altijd voor gezorgd dat het aanbod voor deze leerlingen op school goed is en ook dat de samenwerking met specialisten in de omgeving goed is. Wekelijks komen de Ambulant begeleiders van Kentalis en De Kleine Prins bij ons op school om leerlingen en docenten te ondersteunen. Daarnaast neemt ook de brugfunctionaris haar taak heel serieus wat maakt dat ouders en leerlingen de juiste ondersteuning krijgen. Op deze manier is er al vaak een leerling op de Waldheim gebleven die anders naar Amersfoort had gemoeten.

4. Welke ontwikkelingen/ontwikkelmogelijkheden zie jij voor de Waldheim-mavo in de toekomst van Passend naar Inclusief onderwijs?

De Waldheim-mavo zal na de herfstvakantie starten met een StartUpklas. De directe aanleidingen om hiermee te starten zijn:

Een nieuw project!

  • Er ontstond in coronatijd bij veel meer leerlingen een zorgvraag.
  • We kunnen al veel bieden en met een nog iets groter aanbod kunnen we leerlingen in de gemeente houden
  • We worden ook steeds professioneler in het bieden van zorg
  • Werkdrukverlaging van collega’s

Het StartUp-traject van 6 weken gaat aangeboden worden aan leerlingen die ongewenst gedrag laten zien ten opzichte van medeleerlingen, docenten of de school en haar omgeving.

Gedurende 6 weken zullen een aantal leerlingen tegelijk worden onttrokken aan het lesrooster. In deze periode krijgen zij begeleiding bij het doen van schoolwerk en gaan zij ook leren hoe zij het beste kunnen leren. Daarnaast krijgen zij op verschillende manieren ondersteuning op het vlak van sociaal-emotionele ontwikkeling, vaardigheden en persoonlijke motivatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse experts, zoals feedback coaches, Run Your Study, HomeWork House, en docenten LO, Drama en Beeldende Vorming.

De jongerencoaches van Teens on Fire bewaken de doorlopende lijn. Zij coachen de leerling vanuit hun talenten, hun eigen waarden en hun persoonlijke overtuigingen, (leer)behoeften en verlangens (breder dan de lessen op school). De coaching leidt tot meer bekrachtigende overtuigingen en intrinsieke motivatie en daardoor tot een andere houding ten opzichte van hun omgeving (inclusief ‘het schoolsysteem’), wat resulteert in ander gedrag. 

In de coaching wordt afwisselend gewerkt op het niveau van het individu en het niveau van de groep. Groepsprocessen worden zodanig begeleid dat deze positief, bekrachtigend doorwerken op elke individuele leerling.

Wij denken hiermee te bereiken dat de leerlingen na de StartUp-klas een nieuwe start kunnen maken in de klas en met plezier voor iedereen hun schooltijd bij de Waldheim voortzetten.

5. Tot slot: Aan wie geef jij het stokje door voor de volgende nieuwsbrief en met welke vraag?

Ik geeft het stokje graag door aan Celine Beck – Psycholoog Axia College bovenbouw met de vraag: wat doen julllie om leerlingen binnen boord te houden die stelselmatig ongeoorloofd gedrag laten zien?