22 februari 2023

Even voorstellen: de nieuwe SWV-kracht!

Mijn naam is Ingrid Dusamos en sinds 1 februari een nieuwe kracht binnen SWV V(S)O Eemland. Samen met Amelle Cruijs zijn wij als onderwijs- zorgregisseur vanuit allerlei invalshoeken betrokken bij de ondersteuning van leerlingen binnen de scholen van het samenwerkingsverband.

Vanuit mijn vorige baan ben ik ook gewend deze taak op te pakken, al was dat voor een specifieke doelgroep. Tijdens mijn werkzaamheden voor het expertisecentrum van De Kleine Prins heb ik al een heel aantal scholen van binnen mogen zien en samen mogen werken aan inclusief onderwijs.

Mijn werkende leven ben ik gestart in het basisonderwijs waarbij ik diverse midden- en bovenbouwgroepen heb lesgegeven en verschillende interne taken heb uitgevoerd. Deze combinatie zorgt ervoor dat ik de overstap van PO naar VO kan inschatten en vanuit beide perspectieven kan belichten.

Voor nu zullen de scholen mij steeds meer tegenkomen en zal ik ook een actieve rol hebben bij de trajecten van leerlingen in de sluisklas. Dit alles met het gemeenschappelijk doel ‘doen wat nodig is’.