10 april 2024

Collectieve ambitie: Straatcultuur

Dinsdagmiddag 13 februari was er een bijzonder goed voorbereide (met dank aan Martina) en drukbezochte CA-middag op de Guido PW. Uit de, door de groep, vooraf aangedragen onderwerpen werd dit keer ‘straattaal’ uitgelicht en door de Amersfoortse Jeugdagent Tunçay Eskitark werd ons al snel gemeld dat we beter konden spreken over straatcultuur.

Het was goed om te zien dat er dit keer een volle zaal was die naast onze collega’s uit de ondersteuningsteams van de V(S)O-scholen aangevuld werd met Brugfunctionarissen en collega’s van Tunçay van het Amersfoortse Politiekorps.

In groepen werd nagedacht over de ideeën en gedachten die vooraf leefden bij de collega’s uit de scholen als men met elkaar  in gesprek ging over straattaal en straatcultuur. Het was opvallend dat men meer de negatieve ervaringen beschreef en dat er zelden ook aansluiting gevonden werd bij óók de positieve elementen die men binnen de straatcultuur kan benutten. Ook binnen de school.

De powerpoint van Tunçay werd vaak aangevuld met de dagelijkse ervaringen van Mourad Akachar. Hij is werkzaam binnen het JeugdInterventieTeam (JIT) en vertelde vanuit zijn eigen ervaringen in het verleden en zijn dagelijkse praktijk in het heden. Een samenspel tussen de Jeugdagent en de Jeugdwerker dat een kleurrijk en volledig beeld gaf van in’s-and-out’s van de jeugd- en straatcultuur.

De ‘hobbels’ die er binnen de scholen worden ervaren tussen de straatcultuur en de ‘schoolstrucuur zijn er, zijn er ook echt. Hoe – anders- om te gaan met die hobbels werd met een aantal goede praktische voorbeelden van beide gastsprekers aangeboden. Eén daarvan was wellicht nog het makkelijkst te organiseren; zorg er voor dat áls de politie op school komt dat het niet altijd met gierende banden en loeiende sirenes is…. Zorg voor een goede verstandhouding tussen beide partijen en ervaar dan dat ‘gewoon’ een bezoekje aan de school ( een kop koffie in de aula’) al een grote stap voorwaarts zal zijn in het beeld dat er vaak is van zij-en- wij (jeugd-en-school/hulpverleners). De PPT is al eerder gedeeld na de presentaties en hier volgt een link.

In de CA van 14 mei 2024 komen we nog even terug op dit onderwerp, door te bespreken wat en hoe is omgegaan met de aangeboden informatie. We zijn benieuwd! Er volgt nog een reminder en uitnodiging voor de volgende collectieve ambitie met programma, tijd en locatie.