31 januari 2024

Collectieve Ambitie 13 februari 2024

Straatcultuur in school

Tijdens de eerste bijeenkomst van de reeks bijeenkomsten van dit schooljaar, hebben jullie massaal aangegeven behoefte te hebben aan een bijeenkomst over ‘straatcultuur in de school’.

Op de flap werden de volgende aandachtsgebieden opgeschreven als tip: ‘gezag, vechtpartijen, verslaving (vapen, drugs, games), handhaving en rol docenten, polarisatie, de-escaleren, rol en betrokkenheid ouders, wat doen andere scholen.’

Martina Acharrat neemt jullie, samen met gastspreker jeugdwijkagent Tuncay Eskitark, mee in de samenhang tussen straatcultuur en schoolcultuur. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod: Grensoverschrijdend) gedrag, handhaving in en om de school, rol van docenten, rol van ouders en aanpak van school samen met externe partners. Wat zijn de ervaringen op je eigen school? Wat kunnen we leren van elkaar?

De politie geeft ook praktijkvoorbeelden met tips en tricks over hoe te handelen en hoe dit toepasbaar is in de praktijk van de school. 

We verwachten jullie allemaal te zien op de Guido!

Namens SWV V(S)O Eemland,

Martina Acharrat en Mark van der Plas