Ondersteuningsplan

Het samenwerkingsverband heeft in het ondersteuningsplan het beleid voor de komende vier jaar afgesproken. Op hoofdlijnen staan de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven.

Deze versie van het ondersteuningsplan is ter instemming voorgelegd aan de ondersteuningsplanraad en in het overleg met de gemeenten in de regio Amersfoort ingebracht.