7 juli 2021

AOJ Teams in de Amersfoortse scholen

In februari 2021 was de officiële kick-of met betrekking tot de vorming van de AOJ-teams (binnen het VO en VSO in de Amersfoortse Scholen). Er is toen afgesproken dat het AOJ-team zo spoedig mogelijk a.h.v. een aangereikt format de samenwerking zou bespreken en dat het SWV daarover geïnformeerd zou worden.

Gesprekken vastleggen en delen

Dat gesprek gaat komend schooljaar minimaal drie keer gevoerd worden om de samenwerking tussen de verschillende expertisedragers binnen één zorgteam in de school zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het informeren van het SWV gaan we vanaf komend schooljaar ook centraal beheren binnen het SWV, zodat we goed zicht hebben op de gesprekken en de opbrengsten. De verschillende partijen (Leerplicht, Wijkteam/Brugfunctionaris en jeugd-arts én zorgteam op school) kunnen zodoende -op leidinggevend niveau-  ook de ontwikkelingen volgend en hebben daar de input van de scholen en samenwerkende partijen voor nodig. Na februari zijn de eerste verslagen binnen gedruppeld vanuit verschillende locaties. Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat niet iedereen het verslag heeft toegestuurd óf dat het gesprek nog niet op alle scholen/locaties heeft plaats gevonden. Na de zomervakantie zullen wij de zoco’s van de scholen hier zo nodig rechtstreeks naar gevraagd worden.

Positieve reacties over samenwerking

Wat erg positief opvalt uit de aangeleverde verslagen is dat de beoogde samenwerking al goed op gang komt. Soms is het een voortzetting van al een goede samenwerking, soms is het een doorstart en soms is het een ‘nieuwe kennismaking’. Het gestructureerde gesprek rondom verwachtingen van en over elkaar en de principe-afspraken die hierbij gemaakt worden over de samenwerking vinden naar tevredenheid plaats. Precies dat werd beoogd bij de introductie van de AOJ-teams! Een goede start dus, dat een goed vervolg en een zorgvuldige borging verdient en daarover blijven we dus – op alle fronten- met elkaar in gesprek.

Voor meer informatie over de AOJ-teams: klik hier.