Zorgplatform

Als, ondanks alles wat de VO school kan bieden en organiseren, de leerling onvoldoende ondersteund kan worden, wordt na overleg met ouders het Zorgplatform van SWV-V(S)O Eemland ingeschakeld. Scholen melden in dat geval de leerling in de verwijsindex.

 

 

Het Zorgplatform:

  • komt tweewekelijks bijeen op maandagmiddag;
  • bespreekt casu├»stiek met meerdere disciplines aan tafel;
  • biedt consultatie, informatie, advies en bemiddeling;
  • biedt trajectbegeleiding; schakel tussen school-leerling-thuis-zorgplatform.