Info Beoordelingstafel

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Hoe dit werkt leest u in de informatiefolders.