Info Beoordelingstafel

Een aanvraag voor een vrijstelling artikel 5 onder a wordt in de meeste gevallen eerst beoordeeld door de Beoordelingstafel. Hoe dit werkt leest u in de informatiefolders.

N.B. De Beoordelingstafel vindt doorgaans plaats op een donderdagmiddag op het kantoor van SWV V(S)O Eemland in Leusden.