Formulieren

De stappen voor een aanvraag beoordeling Vrijstelling in het kort:
1. Raadpleeg bij twijfel de Beslisboom.
2. Vul het formulier ‘aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’ volledig in en onderteken dit.
3. Vul het formulier ‘toestemmingsverklaringen’ volledig in en onderteken dit.
4. Stuur de ingevulde en ondertekende formulieren naar SWV V(S)O Eemland.