Vrijstelling Leerplicht

Sinds de invoering van passend onderwijs is het in sommige gevallen ook voor kinderen met specifieke zorg en/of onderwijsbehoeften mogelijk om naar school te gaan. Scholen spannen zich in om ieder kind een passende onderwijsplek te geven. Waar nodig met extra zorg en ondersteuning. Met ingang van 2018-2019 zal er daarom bij een vrijstellingsaanvraag gelijktijdig gekeken worden vanuit sociaal medisch en onderwijs oogpunt. Het startpunt hiervoor ligt bij het Samenwerkingsverband. Hoe dit gaat leest u in de folder onder ‘info Beoordelingstafel’.