Toelaatbaarheid VSO

Sommige leerlingen hebben de setting van speciaal onderwijs nodig om goed te kunnen leren. Scholen kunnen formuleren wat een leerling nodig heeft wat de reguliere school niet kan bieden. Het samenwerkingsverband beoordeelt die aanvraag en bepaalt of de leerling toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs. De school voor speciaal onderwijs bepaalt of zij een passend onderwijsprogramma bieden voor de onderwijsbehoeften van de leerling, en of de leerling toegelaten wordt.