Projectplan Hoogbegaafdheid

In het lopende schooljaar is er, ondanks de beperkingen, toch een flink vervolg gegeven aan de uitvoering van het projectplan Hoogbegaafdheid. Er is op twee scholen (JvO en Corderius) een enthousiaste start gemaakt met de inrichting van speciale klassen die HB-leerlingen bijzondere kansen bieden door een gerichte aanpak en begeleiding.

Talentbegeleider

Er heeft een kick-off plaats gevonden die we toch fysiek konden organiseren met kleine groepen op veel momenten. Dat was heel succesvol. Het was goed om de vertegenwoordigers van de scholen met elkaar in contact te brengen en hen op de hoogte te stellen van beide pilots op JvO en Corderius, het perspectief van het projectplan, de startnotitie en het informatieplan.

Ondertussen zijn binnen de VO-scholen de opleidingsbehoeften van collega’s geïnventariseerd. Daar is gelukkig veel reactie op gekomen en de opleidingen tot talentbegeleider gaan daadwerkelijk van start. De geplande data zijn gecommuniceerd met de betrokken collega’s en we zoeken naar vormen die passen bij de Corona-maatregelen. Het uitgangspunt van de opleidingen is dat we in de regio met elkaar een lerend netwerk vormen gedurende de projectperiode, zodat we een dekkend netwerk voor hoogbegaafdheid ontwikkelen.