Wat is Praktijkonderwijs

 

Wat is Praktijkonderwijs?

Het belangrijkste verschil met het VMBO is dat het Praktijkonderwijs rechtstreeks opleidt voor een baan. Om de kans op de arbeidsmarkt te vergoten biedt het Praktijkonderwijs verschillende brancheopleidingen aan. Ook worden leerlingen voorbereid op zelfstandig functioneren in de maatschappij.
Voor leerlingen die gaandeweg het Praktijkonderwijs voldoende capaciteiten ontwikkelen om naar het MBO te kunnen is er een vervolg mogelijk via een Entree-opleiding. Daarna is mbo-niveau 2 of de arbeidsmarkt het vervolg.

Wat biedt Praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs biedt maatwerk voor elke leerling. Uitgangspunt is dat iedere leerling talenten heeft die in het Praktijkonderwijs verder ontwikkeld worden. De leerling volgt geen onderwijs maar het onderwijs volgt de leerling! Iedere leerling heeft een individueel ontwikkelplan om invulling te geven aan het onderwijs- en begeleidingsprogramma.

Het onderwijs bestaat uit theorievakken, praktijkvakken, branchegerichte cursussen en stages.

Wanneer leerlingen het Praktijkonderwijs doorlopen hebben, krijgen ze een getuigschrift en een portfolio met daarin de bewijzen van de diverse opleidingstrajecten en cursussen die succesvol doorlopen zijn en van belang zijn voor de entree op de arbeidsmarkt en/of vervolgopleiding.

IOP/OPP

Voor elke leerling in het Praktijkonderwijs wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld (OPP). Daarin wordt de verwachte uitstroombestemming op de arbeidsmarkt besproken met ouders/verzorgers en leerling. Vervolgens maakt de school een OPP waarin de ondersteuning en begeleiding beschreven wordt. Dit OPP wordt aan het individueel ontwikkelingsplan (IOP) gekoppeld. De termijn voor het opstellen van het OPP is 6 weken na inschrijving.