Praktijkonderwijs

Voor sommige leerlingen zijn de leerwegen in het VMBO te hoog gegrepen. Ook met ondersteuning  zullen ze er niet in slagen om het VMBO-diploma te halen. Deze groep leerlingen kan terecht in het Praktijkonderwijs.