Zorgplicht

Met “zorgplicht” wordt bedoeld de bestuurlijke verantwoordelijkheid om voor alle leerlingen in de regio van het samenwerkingsverband passend onderwijs te verzorgen.

Om een leerling aan te kunnen nemen, is het nodig dat er plaatsruimte is op de school, dat de ouders de grondslag van de school respecteren, en dat er uitzicht moet zijn op het behalen van een diploma volgens het Inrichtingsbeleid van de school – een leerling met VMBO-advies is niet toelaatbaar tot het VWO. Deze voorwaarden gaan vooraf aan de zorgplicht voor passend onderwijs.

De zorgplicht voor passend onderwijs ligt in juridische zin bij het bevoegd gezag van de school. Om de zorgplicht waar te kunnen maken, werken scholen met elkaar samen in het samenwerkingsverband. Indien een school geen passende onderwijsplek kan bieden aan een leerling, moet zij er immers voor zorgen dat de leerling elders kan worden geplaatst. De school van aanmelding is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen totdat een passende plek is gevonden.