Ontwikkelingsperspectief

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. In dit perspectief staat onder andere wat het doel is, dat met de extra inzet beoogd wordt. Dit doel wordt door de school opgesteld, in overleg met de ouders.

Het samenwerkingsverband ontwikkelt een format en gezamenlijke werkwijze voor het opstellen van een ontwikkelingsperspectief.