Aanmelding

Scholen hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om passend onderwijs te bieden aan alle leerlingen in de regio. Dat vraagt om goede afspraken rond het aannemen en plaatsen van leerlingen, het organiseren van extra ondersteuning en het overleg met ouders.