Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad bestaat uit personeelsleden en ouders van de deelnemende scholen. De raad heeft instemmingsrecht op het ondersteuningsplan.

Het samenwerkingsverband stelt minimaal 1 keer per 4 jaar een beleidsplan op, het zogenaamde ondersteuningsplan. Daarin beschrijft het samenwerkingsverband de manier waarop het, met de beschikbare middelen, passend onderwijs realiseert in haar regio.

De Inspectie ziet toe op de deugdelijkheid van het ondersteuningsplan.