Directieberaad

Het directieberaad is een vergadering van directeuren, die alle deelnemende schoolbesturen vertegenwoordigen.
Het directieberaad geeft adviezen over de ontwikkeling en uitvoering van het beleid van het samenwerkingsverband.