Bureau

De organisatie van het samenwerkingsverband is in handen van een compact bureau waar kernfuncties zijn ondergebracht: directeur, beleidsmedewerker, secretariaat en trajectbegeleider. Vanuit het bureau worden de verschillende geledingen ondersteund en aangestuurd.

 

 

Vanuit het bureau wordt het Zorgplatform georganiseerd, waaronder het Platform Casuïstiek, de onderzoeksgroep PrO en de TLV-Commissie (toelaatbaarheidsverklaring).