Bestuur

Het samenwerkingsverband wordt bestuurd volgens het Policy Governance-model. Het bestuur ziet erop toe dat het samenwerkingsverband zijn maatschappelijke opdracht waarmaakt. Het bestuur biedt een mandaat en kaders aan de directeur om de gezamenlijke visie en doelen te realiseren.

Het bestuur kent een onafhankelijke voorzitter.