Organisatie

Samenwerkingsverband V(S)O Eemland bestaat uit 36 scholen voor regulier en speciaal onderwijs.

Het bestuur van het samenwerkingsverband wordt gevormd door eindverantwoordelijken van de betrokken scholengemeenschappen. Het bestuur bestaat uit 15 leden.

De ontwikkeling en uitvoering van het beleid wordt voorbereid door het directieberaad. Dit beraad wordt gevormd door schoolleiders van het regulier en speciaal onderwijs, die in het beraad een achterban vertegenwoordigen, van scholen onder hetzelfde bestuur of van dezelfde schoolsoort.

De uitvoering en uitwerking van het vastgestelde beleid wordt gedeeld met zorgcoördinatoren, ‘intakers’ en intern deskundigen, die onder de noemer ‘Collectieve Ambitie’ jaarlijks ontwikkeldoelen opstellen en een aantal keren bij elkaar komen.