PM Structuur

De scholen in Samenwerkingsverband V(S)O Eemland hebben hun ondersteuningstructuur ingericht op basis van ‘Professionele Momenten’.  In deze PM-structuur is een scherp oog voor de fasering waarin een ondersteuningsvraag wordt behandeld. Bovendien zijn taken en rollen van docenten, mentoren, de zorgcoördinator, het management, interne en externe specialisten goed gescheiden.