Gebruikersmap

In de Gebruikersmap zijn alle belangrijke handreikingen en afspraken opgenomen en kan men veel informatie terugvinden over de invoering van Passend Onderwijs en wijze waarop daar binnen ons SWV mee wordt omgegaan.

Er wordt veel aandacht gegeven aan de ondersteuning binnen de scholen, maar ook aan de ondersteuning die met  behulp van externen door de scholen zelf georganiseerd kan worden.

De informatie uit de map is ook terug te vinden onder de tabbladen op deze website. De digitale Gebruikersmap vervangt sinds vorig jaar de papieren versie. Nu kunnen we alle informatie direct actualiseren en aanvullen, wat de map nog gebruikersvriendelijker maakt!