Gebruikersmap

In 2014 zijn de zogenaamde “gebruikersdagen” georganiseerd en heeft het SWV aan vele direct betrokkenen de “gebruikersmap” gepresenteerd. In die map zijn alle belangrijke handreikingen en afspraken opgenomen en kan men veel informatie terugvinden over de invoering van Passend Onderwijs en wijze waarop daar binnen ons SWV mee wordt omgegaan. Jaarlijks werd deze map rond de periode van september voorzien van een up-date.

In de Gebruikersmap wordt veel aandacht gegeven aan de ondersteuning binnen de scholen, maar ook aan de ondersteuning die met  behulp van externen door de scholen zelf georganiseerd kan worden; daar staan de ontwikkelingen eveneens niet stil. Aanpassingen in bijvoorbeeld het aanbod of wijzigingen/aanvullingen binnen overeenkomsten met (onderwijs-)partners werden éénmaal per jaar samen met belangrijke factsheets, handreikingen en mogelijke wijzigingen in wet- en/of regelgeving via de mail verspreid.

Vanaf het schooljaar 2017-2018 is de gebruikersmap, in zijn geheel, opgenomen in een digitale versie op de website van SWV V(S)O Eemland. Hiermee komt de “traditionele” papieren Gebruikersmap te vervallen.

Het biedt ons de gelegenheid om belangrijke wijzigingen direct door te voeren en de Gebruikersmap ieder gewenst moment aan te passen. Als u vanaf nu deze digitale versie raadpleegt op onze website dan heeft u de meest actuele versie onder ogen.

We denken met deze wijziging tegemoet te komen aan de aangegeven wens van regelmatige gebruikers.

Riemer Poortstra en Mark van der Plas / sept.17