Kwaliteitszorg

Het samenwerkingsverband ontwikkelt een systematiek voor kwaliteitszorg.

Deze systematiek bestaat onder andere uit de volgende onderdelen.

 

 

 

  • Jaarlijks en vier-jaarlijks worden duidelijke doelen geformuleerd.
  • De expertise en de middelen om die doelen te bereiken worden zoveel mogelijk bij scholen zelf neergelegd. Het samenwerkingsverband ontwikkelt criteria voor de orthopedagogische expertise op scholen.
  • Alle scholen bieden het niveau van basisondersteuning. Om dit niveau te borgen wordt een monitor en een protocol voor collegiale visitatie ontwikkeld.
  • Het samenwerkingsverband meet of de doelen die gesteld worden ook gehaald worden. Hiervoor wordt een monitor ontwikkeld.

De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van het samenwerkingsverband.