Financieel / Jaarverslag

Het samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de besteding van ondersteuningsmiddelen.

Deze middelen kunnen op uiteenlopende manieren worden ingezet.

De meeste genoemde bestedingen zijn de volgende:

  • De middelen worden ingezet om de mogelijkheden voor het bieden van ondersteuning aan leerlingen op reguliere scholen te vergroten.
  • De middelen worden ingezet om een gezamenlijk extra aanbod van voorzieningen in stand te houden.
  • De middelen worden ingezet om de meerkosten van lesplaatsen in het speciaal onderwijs te financieren.

Het samenwerkingsverband ontwikkelt beleid voor de inzet van de beschikbare middelen en voor de verantwoording van de besteding ervan.

De begroting van samenwerkingsverband V(S)O Eemland is opgenomen in het ondersteuningsplan. De begroting wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van resultaten en beleid.