Dekkend netwerk

De scholen in het samenwerkingsverband zijn samen verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod aan alle leerlingen in de regio. Dat vraagt om een goed netwerk van lesplaatsen en voorzieningen, van alle schoolsoorten, onderwijsniveaus en gespecialiseerde ondersteuning.

In de regio hoeven niet alle voorzieningen voor handen te zijn. Het samenwerkingsverband mag en zal samenwerken met scholen van buiten de regio. En bovendien valt ondersteuning voor blinde of slechtziende leerlingen, en dove of slechthorende leerlingen niet onder de verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband. Voor hen gelden nog steeds landelijke regels.