Beleid en Verantwoording

Het samenwerkingsverband bouwt verder op het beleid dat is ingezet door haar voorganger, het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE).

Het RNPOE is gestart op 1 januari 2009 en kreeg van het ministerie een experimentele status. Daardoor kon binnen de regio al ondersteuning worden toegewezen zonder formele indicatiestellingen. Dit experiment werd gehouden ter voorbereiding op de landelijke invoering van passend onderwijs.

Het succes van de aanpak in de regio Eemland is onderzocht door het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam. Het instituut publiceerde twee rapporten, Naar nieuw vertrouwen (2013) en Van Bewijzen naar Beschrijven (2013).